Co děláme

Jsme prestižní státní organizace s dlouholetou praxí v oblasti administrace a kontroly dotačních projektů – evropským fondům se věnujeme již od roku 1996.

Jako státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR administrujeme největší dotační programy v České republice v programovém období 2014 – 2020 a 2021-2027: IROP, programy evropské územní spolupráce. Coby součást sítě Enterprise Europe Network pomáháme českým podnikatelům při vstupu na zahraniční trh.

Chcete-li se dozvědět více o naší práci, podívejte se

Pojďte se seznámit s projekty, které se díky naší práci podařilo zrealizovat.

Rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy Semanín
MŠ Semanín je po rekonstrukci nová, moderní budova odpovídající dnešním požadavkům pro přípravu dětí na školní docházku a uspokojí všechny zájemce o umístění dětí ve školce.
DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém
Denní stacionář Nesa poskytuje odlehčovací službu klientům od 4 do 55 let věku. Stropní systém pořízený z projektu IROP značně ulehčuje personálu jejich přesun po zařízení stacionáře.
Přístroje pro onkogynekologii FN Ostrava
Přístroje pro onkogynekologii FN Ostrava zvýší kvalitu vysoce specializované péče pro pacientky z celého regionu.
DYJE 2020
Projekt je určený pro vytvoření vědeckého, metodického a personálního zázemí v péči o životní prostředí poskytování ekosystémových služeb v příhraničním regionu.
Modernizace Ústředního autobusového nádraží Zvonařka Brno
Generální rekonstrukce ÚAN Zvonařka přeměnila již nevyhovující dopravní terminál v reprezentativní vstupní bránu do moravské metropole.
Rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci - II. Etapa
Stavební úprava veřejných prostor muzea a modernizace technického zázemí včetně pořízení nového mobiliáře, interaktivních a edukativních prvků a rozšíření výstavních prostor zvyšují zájem veřejnosti o kulturní bohatství Liberecka.
Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě
Projekt rozvíjí již existující trasu „Cesta hradů a zámků“ a přispívá ke zvýšení turistického potenciálu v regionu a k trvalému uchování historických objektů.
Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu
Podle původního návrhu J. B. Santini-Aichla byl dostavěn chybějící východní ambit barokního kláštera - národní kulturní památky. Dostavbou vzniknou nové výstavní prostory a druhý návštěvnický okruh.
Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov
Pořízené vozy uspokojí stále se zvyšující poptávku po terénních sociálních službách a osobní asistenci v obcích, ve kterých nejsou tyto služby přímo dostupné.
Revitalizace haly Vincentka v Luhačovicích
Obnova pozdně funkcionalistického souboru staveb umožní nominaci Lázní Luhačovice na zápis do Světového kulturního dědictví UNESCO a otevření dosud nepřístupných prostor veřejnosti.
Revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou
Restaurátoři obnovili zámecké vnější omítky, kamenosochařské prvky, lamelové žaluziové okenice i fresky sala terreny. Projekt tak podpořil ochranu a rozvoj této kulturní památky.
Silnice Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa
Kompletní rekonstrukce úseku silnice III/2784 zvýší motoristům komfort a bezpečnost jízdy v náročném horském terénu.
Obnova kulturní památky olomoucké radnice
Nejen rekonstrukce budovy s jedinečným orlojem, ale také rozšíření informačního centra či nová expozice ve věži a virtuální prohlídka radnice přispěje k zachování, ochraně a rozvoje potenciálu kulturního dědictví celého regionu.
Informační centrum Fláje
Je součástí projektu obnovení cyklostezek a turistických cest kolem přehrady Fláje. Trasy jsou vybaveny informačními tabulemi vodohospodářství a historii regionu.
Perinatologická péče ve Zlíně
Krajská nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně získala moderní Zdravotnické přístroje a technologieí k poskytování nejvyšší možné péče o ještě nenarozené či nedonošené děti.
ConnectGREEN: Dejme přírodě přednost
Hlavním cílem tříletého projektu realizovaného v letech 2018-2021 je udržet, resp. zlepšit migrační koridory pro velké savce v karpatském ekoregionu.

Další příklady projektů naleznete zde

Nastavení cookies