O výběrovém řízení

Zaujala vás některá z našich nabídek?

Velice nás těší, že zvažujete pracovat pro naši organizaci a poskytujeme vám stručný návod, jak nyní postupovat a co vás v nejbližší době čeká.

V prvním kroku vyplňte žádost, která je umístěna na naší úřední desce u každého výběrového řízení a zašlete ji buď poštou, datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo můžete žádost osobně donést na naši podatelnu v Praze.

↓
↓

Abychom vás mohli zařadit do výběrového řízení, je třeba splnit několik podmínek:

  • Být občanem ČR nebo prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud jste v České republice alespoň 3 školní roky nestudoval
  • Dosáhnout věku 18 let
  • Být svéprávný – doložíte čestné prohlášení, které je součástí žádosti
  • Být bezúhonný - obstaráme si sami s vaším souhlasem výpis z Rejstříku trestů
  • Být zdravotně způsobilý – doložíte čestné prohlášení, které je součástí žádosti
  • Dosáhnout stupně vzdělání požadovaného na danou pozici – dokládáte listinou o nejvyšším dosaženém vzdělání
↓
Případné další profesní předpoklady mohou vycházet z konkrétní vypsané pozice, nicméně zásadní je pro nás odhodlání na sobě pracovat. Proto vítáme i kolegyně a kolegy, kteří přichází bez předchozích profesních zkušeností. Pokud se totiž stanete součástí našeho pracovního týmu, který je složen z odborníků v dané profesi, zaškolíme vás v rámci šestiměsíčního adaptačního procesu, a i po jeho ukončení vám poskytneme maximální podporu. Pokud tedy nemáte žádné profesní zkušenosti, ale máte zájem o práci v Centru a chuť se dále rozvíjet, do výběrového řízení se určitě přihlaste, neboť i tato motivace je to, čeho si na svých zaměstnancích velice vážíme.
↓

Pokud obdržíme vaši žádost v řádném termínu, který je uveden v Oznámení o výběrovém řízení, budeme velice potěšeni a sejdeme se s vámi na osobním pohovoru

  • Pohovory probíhají v příjemné atmosféře a kladené otázky jsou zaměřeny na obor služby, ve kterém je daná pozice vyhlášena. Přijímací pohovory mohou obsahovat i písemné úkoly, tato skutečnost je vždy uvedena v oznámení o vypsaném řízení.
  • Oficiální výsledek výběrového řízení vám oznámíme prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky, jak nám ukládá legislativa, ale budeme vám k dispozici po celou dobu administrace výběrového řízení.
↓

Pokud potřebujete cokoliv upřesnit, můžete se kdykoliv spojit s naším personalistou, který vám rád poskytne veškeré další informace:

Nastavení cookies