Pro studenty

Jste studentem vysoké školy?

Chcete získat zkušenosti z oblasti administrace dotací ze strukturálních fondů nebo veřejných zakázek?

Pokud ano, začněte svůj profesní život právě u nás v Centru a využijte některou z možností, které Centrum nabízí studentům vysokých škol. Nastartujte svou kariéru již v průběhu studií právě v Centru!

Stáže

Centrum spolupracuje s vybranými vysokými školami a umožňuje jejich studentům realizaci studijních stáží vyžadovaných jejich alma mater.

Jak to vidí studenti

Začalo to přednáškou na veletrhu práce. Dnes má za sebou Zuzana letní stáž v Centru a studentům ji doporučuje všema deseti.

„O Centru jsem se dozvěděla na veletrhu pracovních příležitostí na svojí alma mater ČZU, kde jsem navštívila přednášku generálního ředitele. Ta mě opravdu zaujala, protože přesně takto jsem si představovala svou budoucí práci. Dozvěděla jsem se, že hlavní radostí z práce v CRR je dotahovat projekty do konce a pak sledovat, jak skutečně zlepší život lidem v regionech. Věnuje se tomu skvělá parta lidí, do takové práce bych chodila ráda,“ dělí se o svou zkušenost s Centrem Zuzana. „Právě na veletrhu jsem navázala první kontakty s Centrem a projevila zájem o stáž. A protože bydlím v Plzeňském kraji, nabízela se stáž na plzeňské pobočce,“ doplňuje.

Spolupráci se studenty z těch nejprestižnějších českých univerzit jsme odstartovali v roce 2021 a od té doby jim nabízíme stáže zaměřené na veřejnou správu, evropské dotace a regionální rozvoj. Zaujali jsme je hlavně během univerzitních workshopů, přednášek, ale i u stánků na veletrzích.

„Studentům na stáži můžeme slíbit opravdové zapojení do pracovního procesu. Po celou dobu stáže se Zuzaně věnovali vybraní kolegové – mentoři, kteří ji seznámili s jednotlivými pracovními úkony, které mají na starosti. Stážistka tak mohla vidět životní cyklus projektu v praxi – od konzultací projektových záměrů přes hodnocení, kontrolu veřejných zakázek, schvalování žádosti o platbu až po udržitelnost projektu. Věřím, že tato krátká exkurze Zuzanu přesvědčila o tom, že Centrum je moderní zaměstnavatel a státní správa opravdu není nuda,“ popisuje Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra.

„Stáž pro mě byla velice cennou zkušeností, která mi umožnila propojit teoretické znalosti získané během studia s praktickým prostředím organizace,“ říká o proběhlé stáži Zuzana a dodává: „Vřele bych stáž v Centru doporučila i dalším studentům, kteří hledají možnost uplatnění svých dovedností v příjemném pracovním prostředí.“

Zuzana na stáži

Nejen Zuzana, ale i stovky dalších studentů MUNI, ČZU, VŠE, MENDELU či JU už vědí, že státní správa může mít ambiciózní vize a s přehledem může konkurovat firmám ze soukromé sféry.

Jak naše spolupráce se studenty v předchozích letech vypadala, co naši personalisté připravují do budoucna a celý rozhovor se Zuzanou si můžete přečíst ve 34. čísle našeho časopisu Regiony nás baví (s. 42–45).

Máte zájem již při studiu získat zkušenosti a také si přivydělat?

Práce při studiu

Centrum umožňuje studentům získat již v době studia praktické zkušenosti z nejrůznějších oborů – projektové řízení, rozpočtování projektů, administrace projektů financovaných z dotačních prostředků, zadávání veřejných zakázek, administrativní práce apod. Tuto spolupráci realizujeme formou dohody o pracovní činnosti. Po ukončení studia často studenti pokračují formou standardního zaměstnaneckého poměru!

Konkrétní vypsané pozice na placenou spolupráci naleznete zde.

A pokud přijmete radu od nás pracovníků Centra
„JE TO SKUTEČNÁ VÝZVA, KTERÁ MÁ SMYSL“.

Pokud potřebujete cokoliv upřesnit, můžete se kdykoliv spojit s naším personalistou, který vám rád poskytne veškeré další informace:

Nastavení cookies